title
Ehituse ühtse klassifitseerimissüsteemi (CCI-EE) rakendamine teedeehituse projekti näitel
The use of construction classification system (CCI-EE) in road construction design study
author
Lender. Aurika
supervisor
defence date
language