title
Design of Acetylcholinesterase Reactivators and Poly(ADP-ribose) Polymerase Inhibitors Based on Hydroxamic Acids and Oximes
Hüdroksaamhapetel ja oksiimidel põhinevate atsetüülkoliinesteraasi reaktivaatorite ja polü(ADP-riboos)polümeraasi inhibiitorite disain
author
Bondar, Denys
keywords
acetylcholinesterase reactivators
poly(ADP-ribose) polymerase inhibitors
atsetüülkoliinesteraasi reaktivaatorid
polü(ADP-riboos)polümeraasi inhibiitorid
description
Abstract. Access restricted until 21.11.2026
Lühikokkuvõte. Ligipääs piiratud kuni 21.11.2026
serial number
71/2023
publisher
TalTech Press
TalTech Kirjastus
supervisor
Karpichev, Yevgen
defence date
22.12.2023
identifier
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/633e5fb1-7de3-4b2d-92a2-119dfa70e7b6
language
rights
CC BY-NC-SA