title
Riigi legitiimsuse tagamine digitaalse muutuse ajastul: Hiina juhtum
Sustaining State Legitimacy in the Era of Digital Transformation: the Case of China
author
Shao, Wensi
keywords
Max Weber
Dingxin Zhao
riigi legitiimsuse teooria
state legitimacy theory
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus