title
Mõningate orgaaniliste ja anorgaaniliste täiteainete mõju LDPE füüsikalistele omadustele
Effect of some organic and inorganic fillers on physical properties of LDPE composites
author
Nayaka,Vinay Kumar Chikka Mahadeva
keywords
LDPE composite
glass fibre
mineral fibre
oilshale ash
limestone ash
polyester fibre
supervisor
defence date
language