title
Kohalike omavalitsusüksuste sildade ülevaatused
Local authorities bridges inspections in Estonia
author
Kaine, Peter
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information.