title
Drooni elektrimootori testpingi projekteerimine ja valmistamine
Designing and making bench for testing drone electrical motors
author
Nikolajenko, Roman
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus