title
Таллинский Политехник № 15 1980
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
18.04.1980
language