title
Distantskaitsete testimine Omicroni ja RTDS simulaatoriga
Testing of Distance Protections with Omicron and RTDS
author
Laidvee, Siim
keywords
releede testimine
Eesti ülekandevõrk
RTDS simulaator
testing of protection relays
Estonian National Grid
real-time digital simulator
defence date
language