title
Päikesepaneeli rakendused (targa teekatendi näitel)
Solar Panel Applications (Based on Example of Smart Road Covering)
author
Denissov, Daniil
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal