title
Põlevkivitolmu plahvatusohtlikud tsoonid
Explosive zones affected by oil shale dust
author
Ivanov, Artur
keywords
põlevtolm
tolmukiht
explosive dust
dust layers
explosive zone
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal