title
Põlevkivivaigus ja selle fraktsioonides sisaldavate veeslahustuvate summaarsete fenoolide määramise metoodika väljatöötamine
Development of a method of determination of water-soluble gross phenols in shale resins and their fractions
Разработка методики по определению суммарных водорастворимых фенолов в сланцевых смолах и их фракциях
author
Slobodyan, Oksana
keywords
veeslahustuvad summaarsed fenoolid
water-soluble gross phenols
shale resins
extractant
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information