title
Vask-ioonide toksilisus diferentseeritud SH-SY5Y rakkudele
Metallikelaatorite mõju.The toxicity of copper ions on differentiated SH-SY5Y cells. The effect of metal chelators.
author
Laanela, Lisanna
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Metsla, Kristel
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal