title
Andmelao vajaduste analüüs ja arhitektuurilise lahenduse väljatöötamine Siseministeeriumi valitsusala asutuste näitel
Business needs for implementing a data warehouse and elaboration of its architectural composition in the institutions of Ministry of Interior
author
Saare, Sigrid
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access