title
Kinnisvara mõju segavaradest koosneva portfelli diversifitseeritusele
Diversification benefits of real estate in a mixed asset portfolio
author
Vuorenoja, Joel Juhani
supervisor
defence date
language