title
Parkimisressursside korraldus Tallinna südalinna ja vanalinna tasuliste parkimisalade näitel
Parking Resource Management on the Example of Tallinn’s Downtown and Old Town Priced Parking Areas
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information