title
Tajutud riskide ja riske vähendavate strateegiate roll e-kaubanduses
The role of perceived risks and risk mitigating strategies in electronic commerce
author
Kivine, Linda Sofia
keywords
tajutud riskid
riske vähendatavad strateegiad
kavatsetud käitumise teooria
perceived risks
risk mitigating strategies
consumer behavior models
Theory of Planned Behavior (TPB)
defence date
language