title
Kultuuridevaheline kommunikatsioon ja vajalikud kompetentsid Eesti IKT-sektori ettevõtete multikultuursetes meeskondades
Intercultural communication and necessary competencies in multicultural teams of Estonian ICT sector companies
supervisor
defence date
language