title
Investeerimisprojekti tasuvus- ja riskianalüüs AS Naturali näitel
Profitability and Risk Analysis of an Investment Project on the Example of AS Natural
author
Lepik, Laura
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 02.06.2032