title
Suurpaneelelamute rõdude renoveerimise analüüs
Analysis of balconies renovation in pre-cast panel residental buildings.
author
Ivanov, Anton
keywords
suurpaneelelamud
rõdud
rõdude seisukord
precast panel residental buildings
technical condition of balconies
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information