title
Sisekommunikatsiooniga rahulolu ja organisatsioonile pühendumise vahelised seosed tervishoiuasutuse näitel
The Links between the Internal Communication Satisfaction and Organization Commitment by the example of healthcare institution.
author
Visnu, Diana
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 08.06.2027.
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Embargoed until 08.06.2027. Not available at academic unit.