title
Alternatiivsete tubakatoodete maksustamisest ja selle mõjust e-vedelike edasimüügiga tegelevatele ettevõtetele Eestis
Taxation of alternative tobacco products in Estonia and its impact to e-liquid reselling companies
author
Piirimäe, Triinu
keywords
turul
aktsiisi laekumine
impact of excise duties
resellers
receipt of excise duty
defence date
language