title
Automatiseerimistarkvara raamatupidajatele - konto lepitamine vastavate dokumentide ja pangaväljavõtete kontrollimise ning sobitamise teel
Automation Software for Bookkeepers - Account Reconciliation by Verifying and Matching Corresponding Documents and Bank Statements
author
Rugam, Rasmus
supervisor
defence date
language