title
Alakloor herbitsiidi lagundamine koroona impulsslahenduse abil
Degradation of herbicide alachlor using pulsed corona discharge
author
Gornov, Daniil
keywords
koroona impulsslahendus
mitte-termiline plasma
alakloor
oksüdatsiooni lagunemisproduktid
non-thermal plasma
alachlor
oxidation by-products
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 31.05.2022
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal