title
Inimeste majandusliku olukorra mõju poliitilistele eelistustele Hispaania näitel
Impact of economic factors on people`s political preferences in Spain
author
Miidel, Mari
supervisor
defence date
language