title
Ettevõtte jagunemise mõju aktsionäride omandi väärtusele ja riskile Soome näitel
Impact of a Demerger to the Shareholder Value and Risk: Evidence from Finland
author
Hietanen, Jesper
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network