title
Ettevõtte ühiskondliku vastutuse aruandlus Balti riikides 2014-2015 aastatel börsi ettevõtete näitel
Corporate Social Responsibility Reporting in Baltic States in 2014-2015 on the Example of Companies Listed on Baltic Bourse
Корпоративная социальная отчетность в странах Балтики за 2014-2015 гг на примере биржевых компаний
author
Selezneva, Ekaterina
defence date
language