title
Orgaaniline Rankine'i ringprotsessil põhinevate koostootmisseadmete rakendamine kaugküttevõrkudes
Implementation of Organic Rankine Cycle Cogeneration Plants in District Heating Areas
author
Reidolf, Peep
keywords
orgaaniline Rankin'i ringprotsess
majanduslik tasuvuse hindamine
organic rankine cycle
economic assesment
sensitivite analysis
defence date
language