title
Tallinna Polütehnik Nr 16 1981
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
15.05.1981
language