title
Ehitusinformatsiooni klassifikatsioonisüsteemide analüüs ja testimine
The analysis and testing of classification systems for building information
author
Hamburg, Pille
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access