title
Keskmise suurusega Eesti ettevõtete võimalused Jaapani turul: Softrendi juhtum
Possibilities for medium-sized Estonian firms on the Japanese market: the case of Softrend
author
Lindsalu, Aljona
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 01.01.2024
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal