title
Tallinna teede ja tänavate remondimahtude ja –eelarve analüüs
Analyses of Repair Volumes and Budget of Tallinn Roads and Streets
author
Israeljan, Taavi-David
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information