title
Robert F. Hurley usalduse mudeli väljatöötamine 5 Eesti ettevõtte rahulolu uuringu näitel
Implementation of Robert F. Hurleys Trust Model based on Employee Satisfaction Survey at 5 Estonian Enterprises
author
Rytkönen, Olga
keywords
usalduse mudel
Robert F. Hurley
usalduse mõõtmine
trust measurement
supervisor
defence date
language