title
Kütuseterminalides käideldavate produktide grupeerimise võimaluse uurimine
Exploring the possibility of fuel terminals products grouping. Изучение возможности группирования продуктов топливных терминалов
author
Kriisk, Merlin
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal