title
Kas õigus elule võib olla võrdväärne õigusega surmale
Can the right to life be equivalent to the right to death
author
Gadirova, Aisha
defence date
language