title
Tulemustasu mõju töötajate müügitulemustele Eesti finantsasutuse näitel
The Performance Pay Impact to the Sales Performance Results in an Estonian Finance Company
author
Kivimäe, Relje
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 01.12.2020.
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal.
Embargoed until 01.12.2020. Not available at academic unit.