title
Audiitorile vajalikud teadmised ja oskused ning nende omandamise võimalused Tallinna Tehnikaülikooli bakalaureuseõppes
Possibilities to obtain knowledge and skills needed by auditor by completing TalTech bachelor degree
author
Pärn, Janar
defence date
language