title
Ametikohtade hindamise kasutamine tasusüsteemide alusena Eesti ja Soome ehitusettevõtetes
Job Evaluation as a base of Compensation Systems in Estonian and in Finnish Construction Companies
defence date
language