title
Per- ja polüfluoriühendid, nende süntees, kasutamine ja keskkonnaohud
Per- and polyfluorinated compounds, their synthesis, use and environmental risks
author
Filatov, Nikita
keywords
perfluoriühendid
keskkonnaohud
kõrvaldamine
perfluorinated compounds
treatment options
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information