title
Põisadru automaatne tuvastamine vee all salvestatud videostriimis
Automatic Detection of Bladderwrack in Underwater Video Stream
author
Mahmud, MD Ashek
keywords
automaatne tuvastamine
tugivektormasinad
kujuinformatsioon
erisuste ekstraheerimine
automatic detection
bladderwrack detection in video stream
Fucus vesiculosus
support vector machine (SVM)
Speeded-Up Robust Features (SURF)
Histogram of Oriented Gradients (HOG)
Fast Retina Keypoint (FREAK)
defence date
language