title
JOOP aine läbivuse ennustamine läbikukkumise vähendamiseks
Predicting success to prevent failure in JOOP
author
Kukk, Henry
keywords
Objektorienteeritud programeerimine Javas (JOOP)
Java Object Oriented Programming (JOOP)
supervisor
defence date
language