title
Kaheksatunniste tööpäevade otstarbekus (Elisa Eesti AS näitel)
The Feasability of eight Hour Workdays (based on the Example of Elisa Eesti AS)
author
Tituk, Sandra
keywords
kaheksatunnised tööpäevad
kuuetunnised tööpäevad
kvantitatiivne uurimismeetod
töömudel Elisa Eesti AS
eight hour workdays
six hour workdays
quantitative research method
working model Elisa Eesti AS
supervisor
defence date
language