title
Ettevõtte finants- ja juhtimisanalüüs (Mediabroker OÜ näitel)
Financial and Management Analysis (based on the Example of Mediabroker OÜ)
author
Märtson, Moonika
keywords
raamatupidamisaruannete horisontaalanalüüs
raamatupidamisaruannete vertikaalanalüüs
juhtimisanalüüs
balance sheet and income statement horizontal analysis
balance sheet and income statement vertical analysis
management analysis
defence date
language