title
Таллинский Политехник № 10 1980
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
14.03.1980
language