title
Krüpteerimise ja andmeprivaatsuse tähtsus ÜRO Lapse Õiguste Konventsiooni Artikli 34 valguses
Encryption's and Data Privacy's Relevance to Article 34 of the UN Convention on the Rights of the Child
author
Pallasvesa, Vera Elisa Matilda
keywords
data privacy
child sexual exploitation
defence date
language