title
Laohoone karkassi teostusmõõdistamise meetodite võrdlus
Comparison of as-builts surveying methods of warehouse frame
author
Pärna, Priidu-Evert
keywords
teostusmõõdistamine
postide vertikaalsus
kõrgusmõõdistamine
terrestriline laserskaneerimine
as-built surveying methods
verticality of columns
height measurements
terrestrial laser scanning (TLS)
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information