title
Таллинский Политехник № 10 1982
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
26.03.1982
language