title
Turbulentse lineaarse nihkevooluse analüüs OpenFOAM tarkvaraga
Analysis of turbulent uniform shear flow with OpenFOAM simulation
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information