title
Biolagunevate jäätmete kompostimine Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse ja Väätsa Prügila näitel
Composting of biodegradable waste in Tallinn Recycling Center and Väätsa Landfill
author
Metsaots, Tauri
keywords
kompostimisteerimine
biolagunevate jäätmete kogused
kompostiproovid
Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus
Väätsa Prügila,
quantity of biodegradable waste
compost sample
Tallinn Recycling Center
Väätsa Landfill
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language