title
Taastuvenergeetika kasvuga kaasnev gaasiturbiinelektrijaamade kasv Euroopa Liidu liikmesriikides
The growth of gas turbines in the European Union accompanied with the growth of renewable energy
author
Vändre, Mark Marten
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus