title
Tarbijate hoiakud ilutoodete auhinnamärgistesse ja märgiste mõju ostukäitumisele
Customers' attitudes towards prize labels on beauty products and the impact of labels on purchasing behaviour
author
Kandla, Sylvia
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 05.12.2024